PENGUMUMAN PENTING

  1. No. Hakmilik / No. Akaun boleh dirujuk pada Bil Cukai Tanah semasa.
  2. Tutup 'Pop-Up Blocker' pada pelayan web (web browser) anda sebelum membuat pembayaran.
  3. Pembayar dimestikan mencetak resit bayaran yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Negeri Pulau Pinang. Resit ini adalah sah dan boleh digunakan sebagai bukti bayaran.
  4. Waktu operasi perkhidmatan ini adalah 24 jam setiap hari termasuk hari cuti dan kelepasan am. Maksimum bayaran online adalah RM30,000 per hakmilik.
  5. Bayaran Cukai Tanah Negeri Pulau Pinang Secara Online adalah melalui FPX (Financial Process Exchange).
  6. Pihak Pejabat Tanah Negeri Pulau Pinang tidak akan membuat bayaran balik kepada pembayar jika bayaran cukai yang dibuat melalui transaksi online ini melebihi daripada amaun cukai patut bayar dalam tahun semasa. Lebihan bayaran tersebut akan dikreditkan untuk bayaran cukai tahun berikutnya.

Sebarang masalah sila hubungi Pejabat Tanah Negeri Pulau Pinang di talian 604-2621957 atau e-mail ke pgland.ptg@penang.gov.my.


Pentadbiran Tanah Negeri Pulau Pinang
2022